Kontakt nowy

Organizator koncertów

 

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
im. Profesora Andrzeja Szczeklika

 

ul. Skawińska 8, 30-066 Kraków
www.medicine.krakow.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

 

Iwona Haberny
Agencja Promocyjna OKO
www.agencjaoko.pl
iwona@haberny.pl
+48 502 127 642